29.05.2023

RZECZPOSPOLITA BIAŁOBŁOCKA

 

1. RZECZPOSPOLITA  BIAŁOBŁOCKA   REGION  PIĘKNY  I  ROZWOJOWY ... DO ODKRYCIA  I  ZAGOSPODAROWANIA  - blog  promujący

... blog w stadium powstawania ... proszę o sugestie ... jaką tematykę PODEJMOWAĆ ??? ... kontakt : pczajcz@onet.eu 

.

2. RZECZPOSPOLITA  BIAŁOBŁOCKA - obszar kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych [ w otoczeniu kilkuset kilometrów kwadratowych Puszczy Pyzdrskiej ], ... niemal w środku Wielkopolski, niemal w środku Polski, niemal w środku Europy , ... a jakby za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, za siedmioma lasami, ... gdzieś na końcu świata, ... bajkowo tu ...

.

3. RZECZPOSPOLITA  BIAŁOBŁOCKA  I  OKOLICE  - OBSZAR ROZWOJOWY

---  najważniejsze atuty regionu to:

+ dużo, dużo terenów do cywilizacyjnego zagospodarowania ...

 [ ZAPRASZAMY SENSOWNYCH  INWESTORÓW ! ]

+ atrakcyjność położenia geograficznego:

A - niemal w centrum Europy, Polski, Wielkopolski,

B - pośrodku 3 znaczących ośrodków miejskich [ trójkąt Poznań- Łódź - Wrocław ],

C - w stosunkowo niedużej odległości [ 30-40 km] od kilku mniejszych ośrodków miejskich : Konin, Turek, Kalisz, Pleszew, Jarocin, Słupca,

D - w pobliżu infrastruktury i ośrodków strategicznych : autostrady A-2, bazy wojskowej Powidz, planowanej elektrowni atomowej Pątnów-Konin,

E – w centrum atrakcyjnej krainy historyczno- geograficznej Puszczy Pyzdrskiej,

+ malowniczy krajobraz, czyli mozaika lasów, bagien, łąk i pól oraz rozproszonych stanowisk osadniczych, dużo naturalnych śródleśnych lub śródpolnych duktów i ścieżek

+ bogactwo flory i fauny

+ duża liczba porzuconych stanowisk osadniczych i działek do ponownego osadniczego zagospodarowania

+ dużo, dużo przestrzeni, stref wolnych od hałasu, terenów ciszy bez kłopotliwych sąsiadów spoglądających ,, zza płota "

+ ciekawa historia i tradycja olenderskich wiosek

+ rozpoczęta przez czynniki społeczne [ np. LOT Puszcza Pyzdrska] promocja turystyczna, kulturalna i przyrodnicza regionu

+ wolni ludzie , z wyobraźnią i pasjami

.

4. RZECZPOSPOLITA  BIAŁOBŁOCKA  - HAMULCE  ROZWOJU

---  najlepiej, żeby ograniczenia były drobne i przejściowe, ale są następujące:

- wykluczenia komunikacyjne bardzo niekorzystnie wpływające na rozwój regionu:

A - makabryczny stan zaniedbywanej od dziesięcioleci poznańskiej drogi 443 [ pod zarządem tzw. samorządu wojewódzkiego, trasa Konin – Jarocin] oraz brak przy niej ścieżki dla rowerzystów i pieszych [ brak bezpieczeństwa ruchu ]

B - mimo upływu niemal 70 lat od wcielenia do powiatu pleszewskiego, nadal brak normalnego połączenia drogowego z ośrodkiem administracyjnym Pleszewem [ połączenie okrężne ]

C - brak dróg asfaltowych a nawet utwardzonych, łączących region z miejscowościami sąsiednimi : Czarnym Brodem, Bystrzycą, Dziewiniem Małym, Zaguźnicą, Lądkiem, Ciświcą, Józefowem, Kaźmierką, Stawiskiem, Łazińskiem …

D - brak normalnych połączeń drogowych asfaltowych z najbliższymi ośrodkami miejskimi w kierunkach:  Chocz- Kalisz- Pleszew  oraz  Zagórów – Słupca – Autostrada  A -2,

E – mikroskopijny zakres komunikacji publicznej dla ludności tego regionu

- brak realizacji sensownych wizji i planów rozwoju dla tych terenów ze strony poszczególnych samorządowych władz [ brak strategicznych inwestycji dających znaczące zatrudnienie, a w praktyce realizowanie degradacyjnego zalesiania i wyludniania terenu ]

- często stosowana praktyka różnych władz wobec regionu: ,,tego tam nie da się zrobić ... bo…” lub ,, na ten teren piyniyndzy ni ma ‘’ lub ,, dla zajęcy dróg nie będziemy budować ” i inne tego typu pierdu, pierdu, baju, baju dla naiwnych …

- ludzie niewolni i uwikłani, bez większych horyzontów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz